Uluslararası Kongre ve Sempozyum Bildirileri


M.T. SAKALLI, B. ASLAN, E. BULUŞ, A.Ş. MESUT, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, O. KARAAHMETOĞLU, “On the Algebraic Expression of the AES S-box like S-boxes”, The Second International Conference on ‘Networked Digital Technologies’ (NDT2010), Prague, Czech Republic, Temmuz-2010. F. Zavoral et al. (Eds.): NDT 2010, Part I, CCIS 87, pp. 213–227, 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.

A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T. SAKALLI, “Comparing Programs That Use LSB Insertion Method From the Aspect Of Change on Cover-Object”, International Scientific Conference UNITECH’07, Gabrovo-Bulgaria, Kasım-2007.

A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, H.N. BULUŞ, “Examining the Resistance of the Developed Program Using LSB Methods Called Stego_LSB against RS Steganalysis”, International Conference on Security of Information and Networks (SİN2007), Gazimagosa-CYPRUS, Mayıs 2007.

A.ŞAHİN, T.YERLİKAYA, E.BULUŞ, E.AKATA, “Effect of Cryptography on Cover Object in Steganography”, International Scientific Conference UNITECH’06, Gabrovo-Bulgaria, Kasım-2006.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Differential Cryptanalysis for a 3-Round SPN”, 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO'2005, Bursa-TURKEY, Aralık-2005.Ulusal Hakemli Dergi Makaleleri


A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, “24-Bit Renkli Resimler Üzerinde En Önemsiz Bite Ekleme Yöntemini Kullanarak Bilgi Gizleme”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Edirne-TÜRKİYE, Haziran-2006.

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri


E. ÖZTÜRK, A.Ş.MESUT, A. MESUT, “LSB Ekleme Yönteminde Bilgi Gizleme İçin Tek Renk Kanal Kullanımının Güvenliğe Etkileri”, 4. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara-TÜRKİYE, Kasım-2011.

A.Ş.MESUT, “Görüntü Dosyalarına Metin Verisi Gizleme İçin Kullanılan Algoritmaların Etkinliklerinin İncelenmesi”, Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul-Türkiye, Ekim-2011.

A.Ş.MESUT, B. ASLAN, M.T. SAKALLI, F. Y. ASLAN, “Genlik Modülasyonu Algoritması ile Görüntü İçerisine Veri Gizleme”, Akademik Bilişim Konferansları 2011-AB2011, Malatya-Türkiye, Şubat-2011.

A.Ş.MESUT, A. MESUT, M.T. SAKALLI, “Görüntü Steganografide Gizlilik Paylaşım Şemalarının Kullanılması ve Güvenliğe Etkileri”, III Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, Ankara-TÜRKİYE, Şubat-2010.

A.Ş.MESUT, D. ARDA, “Renkli Görüntü Dosyaları Üzerinde Gizlilik Paylaşımı Uygulaması”, IV İletişim Teknolojileri Sempozyumu, Adana-TÜRKİYE, Ekim-2009.

A.Ş.MESUT, E. BULUŞ, M.T. SAKALLI, H.N. BULUŞ, “RS Steganalizde Maskeleme Yönünün Gizli Bilginin Sezilmesine Etkileri”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-KIBRIS, Mayıs-2008.

A.Ş.MESUT, E. BULUŞ, M.T. SAKALLI, H.N. BULUŞ, “RQP Steganalizde Renk Çiftleri Arasındaki Yakınlık Derecesi Seçiminin Resmin İçindeki Gizli Bilginin Sezilmesine Etkisi”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-KIBRIS, Mayıs-2008.

M.T. SAKALLI, B. ASLAN, E. BULUŞ, A.Ş. MESUT, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, “AES S-kutusuna Alternatif Cebirsel Olarak Kuvvetlendirilmiş Bir S-kutusu Önerisi”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2 (ABG 2008), Girne-KIBRIS, Mayıs-2008.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Ters Haritalama Tabanlı S-kutularının Cebirsel Açıdan İyileştirilmesi”, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Kongresi (ISCTURKEY 07), Ankara-TÜRKİYE, Aralık-2007.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Sonlu Cisim Teorisini Kullanarak Ters Haritalama Tabanlı Bir S-Kutusunun Cebirsel ifadesini Elde Etme”, IEEE 15. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU-2007, Eskisehir-TÜRKİYE, Haziran-2007 (poster).

A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, H.N. BULUŞ, “Resim İçerisindeki Gizli Bilginin RQP Steganaliz Yöntemiyle Sezilmesi”, Akademik Bilişim Konferansları 2007-AB2007, Kütahya-Türkiye, Şubat-2007.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F. BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Akış Şifrelerinde Tasarım Teknikleri ve Güç İncelemesi”, Akademik Bilişim Konferansları 2007-AB2007, Kütahya-Türkiye, Şubat-2007.

A.ŞAHİN, E.BULUŞ, H.N. BULUŞ, M.T.SAKALLI, “24-bit Renkli Resimler Üzerine Uygulanan RS Steganalizde Maske Seçimlerinin Etkileri” Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2006), Bursa-TÜRKİYE, Aralık-2006 (poster).

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “S kutularında doğrusal eşitlik-Affine Equivalence in S-boxes”, Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı-SİU 2006, Antalya-TÜRKİYE, Nisan-2006.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, H.N.BULUŞ, “AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör”, Akademik Bilişim Konferansları 2006-AB2006, Denizli-TÜRKİYE, Şubat-2006.

A.ŞAHİN, E. BULUŞ, M.T.SAKALLI, “Gri Seviye Resimler Üzerinde Rasgele LSB Yöntemini ve Sayı Teorisini Kullanarak Bilgi Gizleme ve Steganaliz”, Akademik Bilişim Konferansları 2006-AB2006, Denizli-TÜRKİYE, Şubat-2006.

A.ŞAHİN, E.BULUŞ, M.T.SAKALLI, “Modern Blok Şifreleme Algoritmalarının Gücünün İncelenmesi”, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi-MBGAK'2005, İstanbul-TÜRKİYE, Kasım-2005.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “AES S Kutusuna Benzer 4-Bit Girişe Ve 4-Bit Çıkışa Sahip S Kutularının Tasarımı”, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi-MBGAK'2005, İstanbul-TÜRKİYE, Kasım-2005.

M.T.SAKALLI, E.BULUŞ, A.ŞAHİN, F.BÜYÜKSARAÇOĞLU, “Bir Blok Şifreleme Algoritmasına Karşı Square Saldırısı”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu-ABG2005, İstanbul-TÜRKİYE, Haziran-2005.